ROEIVERENIGING RIJNLAND

ROEIVERENIGING RIJNLAND

 
 
 
 
 
 
 

Inschrijven lidmaatschap

Het lidmaatschap geldt voor een heel kalenderjaar en wordt jaarlijks stilzwijgend op 1 januari verlengd. De contributie wordt jaarlijks geïnd en is bij vooruitbetaling verschuldigd. Nieuwe leden betalen éénmalig entreegeld met uitzondering van oudleden en zij die de introductiecursus hebben gevolgd en binnen < 13 weken lid worden. Je bent contributie verschuldigd vanaf de 1e dag van de maand waarin je je inschrijft als lid. 

Je kunt het lidmaatschap aan het eind van het jaar beëindigen met een minimale opzegtermijn van vier weken. Als je wilt opzeggen, doe je dit vóór 1 december van het lopende jaar, voor het volgend kalenderjaar. Bij opzegging blijft de volledige jaarcontributie over het lopende jaar verschuldigd. Er vindt géén restitutie plaats. 

De contributie wordt jaarlijks aangepast volgens de prijsindex van het CBS en is inclusief de KNRB contributie. Voor meer informatie wordt verwezen naar onze statuten en huishoudelijk reglement, beschikbaar in de bibliotheek. De contributie moet worden overgemaakt op rekeningnummer NL07 INGB 0000 7056 66 t.n.v. Roeivereniging Rijnland te Leidschendam.

 

Selecteer het inschrijfformulier en vul je gegevens in. Na ontvangst en verwerking ontvang je van de ledenadministratie een bevestiging van je lidmaadschap, je inloggegevens voor de website en een verzoek om het verschuldigde bedrag over te maken. Heb je nog vragen of heb je na enkele dagen nog geen bevestiging ontvangen, neem dan gerust contact op met:

Ledenadministratie RV Rijnland
Caroline Wortelboer
071-5610304
eitartsinimdanedel.[antispam].@rvrijnland.nl