ROEIVERENIGING RIJNLAND

ROEIVERENIGING RIJNLAND

 
 
 
 
 
 
 
 
Logo Rijnland klein

 

 

INSCHRIJFFORMULIER   JEUGDLIDMAATSCHAP


De inschrijver verklaart zich te onderwerpen aan de bepalingen van de statuten en reglementen van de vereniging en gaat er mee akkoord dat naam, voornamen, voorletters, geslacht, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer(s), e-mailadres en pasfoto worden gepubliceerd op het besloten deel van de website (alleen toegankelijk voor leden). Uw vastgelegde gegevens worden enkel gebruikt voor het uitvoeren van de ledenaministratie van de roeivereniging en die van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond (KNRB). Het lidmaatschap komt tot stand door aanvaarding van deze inschrijving door het bestuur.

 

velden met een * zijn verplicht

Algemeen


Voor de online ledenlijst (alleen voor leden) ontvangen we van jou graag een recente pasfoto. Zo kunnen we elkaar makkelijker herkennen:


Adres

Contact

Ouder/verzorger


Overig

Zijn er gezondheidsklachten of medicijngebruik die het roeien kunnen belemmeren? Bij een "ja" neemt de roeicommissaris contact met je op.

Als je al eerder hebt geroeid zouden wij graag het volgende van je willen weten: van welke verenigingen ben je lid geweest, op welk niveau en boottype heb je eerder geroeid: recreatie, wedstrijd, wherry, c-materiaal, gladde boten, skiff enz.
Na verzending ontvang je van ons direct een e-mail. Hierin wordt gevraagd je inschrijving te bevestigen.