ROEIVERENIGING RIJNLAND

ROEIVERENIGING RIJNLAND

 
 
 
 
 
 
 
 
Logo Rijnland klein

 

 

INSCHRIJFFORMULIER

SENIORLIDMAATSCHAP


De inschrijver verklaart zich te onderwerpen aan de bepalingen van de statuten en reglementen van de vereniging en gaat er mee akkoord dat naam, voornamen, voorletters, geslacht, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer(s), e-mailadres en pasfoto worden gepubliceerd op het besloten deel van de website (alleen toegankelijk voor leden). Het lidmaatschap komt tot stand door aanvaarding van deze inschrijving door het bestuur.

 

velden met een * zijn verplicht

Algemeen


Adres

Contact


Overig

Zijn er gezondheidsklachten of medicijngebruik die het roeien kunnen belemmeren? Bij een "ja" neemt de roeicommissaris contact met je op.

Als je al eerder hebt geroeid zouden wij graag het volgende van je willen weten: van welke verenigingen ben je lid geweest, op welk niveau en boottype heb je eerder geroeid: recreatie, wedstrijd, wherry, c-materiaal, gladde boten, skiff enz.


Vrijwilligerswerk voor de vereniging

De vereniging is sterk afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Wij verwachten dan ook van al onze leden dat zij bereid zijn vrijwilligersactiviteiten te verrichten. Wil je één of meer van de volgende activiteiten aankruisen:

Naast bovenstaande vrijwilligersactiviteiten willen we graag weten welke expertise en competenties jij zou kunnen/willen inbrengen voor onze vereniging.

Nieuwsbrieven

Hier kun je aangeven of je de Rijnland nieuwsbrief wilt ontvangen. Deze nieuwsbrief bevat de laatste nieuwsberichten en eerstkomende activiteiten zoals deze op de website staan (circa 2x per maand). Daarnaast kun je je ook opgeven voor 'toerroeien' en 'wedstrijdroeien'. Dit zijn incidentele mailings van de commissie toerroeien en de wedstrijdcommissaris. Je kun deze instelling naderhand via de website zelf wijzigen. Verzoeke optie 4 niet te selecteren, dit werkt nog niet goed.

 
Na verzending ontvang je van ons direct een e-mail. Hierin wordt gevraagd je inschrijving te bevestigen.