ROEIVERENIGING RIJNLAND

 
 
kom-roeien-geel

ROEIVERENIGING RIJNLAND

 
 
 

 
 

 Inloggen   

 

Veiligheid

 

Roeien is een veilige sport en geeft weinig kans op blessures of ongevallen. Maar we varen nu eenmaal op de Vliet en dat is een drukbevaren route voor beroepsvaart en allerlei soorten plezierbootjes. Onze veiligheid op het water is afhankelijk van de wijze waarop we reageren op onverwachte, gevaarlijke omstandigheden. Daar kunnen we wat aan doen door ons goed voor te bereiden, door verstandig vaargedrag en door achteraf lering te trekken uit incidenten die net wel of net niet tot een ongeval of schade hebben geleid. 

Vaarverbod

 • Harde wind, 7 bft of meer. Voor de Vlietlandplas geldt een verbod bij 6 bft voor C-materiaal en 5 bft voor gladde boten
 • Mist, zicht < 500 meter
 • Vorst, temperatuur < 0°C
 • IJsgang, vast of los drijfijs op de Vliet
 • Onweer
 • Duisternis, tot ½ uur voor zonsopgang en vanaf ½ uur na zonsondergang
 • Commissaris materieel acht het niet verantwoord uit te varen
 • Bord 'Vaarverbod' hangt bij afschrijfcomputer
 
 
Veiligheid  storm

Harde wind

Veiligheid  mist

Mist

Veiligheid - ijs op de vliet

Vorst of ijsgang

Veiligheid  onweer

Onweer

Veiligheid  duisternis

Duisternis

De praktijk is natuurlijk weerbarstiger. Hier veel gestelde vragen:

Hoe kan ik zien dat er een vaarverbod is?
Het vaarverbod gaat in bij één van bovenstaande situaties.

Waar lees ik de temperatuur, windkracht en het zicht af?
We houden de temperatuur, windkracht en het aantal zichtmeters aan die op deze website staan. Deze zijn afkomstig van het KNMI meetstation in Voorschoten. 

Wat is de watertemperatuur?
Je kunt de watertemperatuut aflezen op de website van Rijkswaterstaat
https://waterinfo.rws.nl

Ik heb een privé-skiff. Geldt het vaarverbod ook voor mij?
Het vaarverbod geldt voor alle boten en voor elke Rijnlandroeier.

Waarom mag je bij -1 graad niet roeien?
Als water bevriest zet het circa 8% uit. Dit kan schade tot gevolg hebben. Dit geldt vooral bij houten boten maar ook kan het lokaal bij sommige kunststof boten gebeuren. Verder is bij vorst en omslaan het risico van onderkoeling extra groot. Wij hebben gekozen voor de algemene regel: bij vorst niet roeien!

Wat als ik het vaarverbod negeer en toch uitvaar?
In eerste instantie volgt een waarschuwing, bij herhaling volgen sancties. Het bestuur kan een roeier de afschrijfbevoegdheid tijdelijk ontnemen.

Waarom nog een bord 'vaarverbod'?
Bij onvoorziene omstandigheden moet iedereen een vaarverbod in kunnen stellen wanneer varen onveilig of onverantwoord wordt geacht.


 

Roeiboten kunnen omslaan!

De gevaarlijkste situatie is een skiff die bij winterse omstandigheden omslaat. Hier volgen de vereiste voorzorgsmaatregelen:

 • Zorg dat je goed zichtbaar bent: skiffeurs, boegen, slagen van ongestuurde boten en stuurlieden altijd fluorescerende bovenkleding
 • Neem waterdicht verpakte telefoon mee in de boot
 • Door jeugdleden wordt bij een watertemperatuur van ≤12 graden niet geskifft.
 • Alleen skiffen in de winter is voorbehouden aan skiffeurs met S3 bevoegdheid
 • Coaches dienen over hulplijn en isolatiedeken te beschikken
 • Skiffeurs hebben baat bij reddingsvest en droge reservekleding
 • Skiffeurs dienen het Korte Vlietkanaal en de Vlietlandplas te mijden ivm hoge beschotting en open water
 • Houd eigen wal en wanneer je niet goed kunt omkijken gebruik dan een spiegel

Hoe te handelen bij omslaan in de winter:

 • Zwem zo snel mogelijk naar de kant. Is de oever te ver verwijderd, klim dan op de boot.
 • Geef duidelijke noodsignalen en roep omstanders om hulp. Zij kunnen het alarmnummer bellen. Vraag als je de kant bereikt hebt om droge en warme kleding. Bel aan bij de dichtstbijzijnde woning. Onderkoeling is een noodsituatie. Terug op Rijnland voorzichtig en geleidelijk de onderkoelde roeier op temperatuur brengen. Niet meteen onder een hete douche! Geef warme drank (geen alcohol).

Lang niet iedereen is in staat snel in de boot terug te klimmen. Wie in de winter alleen gaat skiffen in een omgeving waar geen hulp valt te verwachten of waar men niet op de kant kan klimmen (Vlietlandplas of Korte Vlietkanaal) kan bovengenoemde maatregelen niet uitvoeren en is op eigen redzaamheid aangewezen. Onderschat de gevolgen van onderkoeling niet. Verminderde coördinatie, vertraagd denken, snel opkomende vermoeidheid.

 


 

Blijf uit de dode hoek

Als je de stuurhut en de schipper van een vrachtschip niet kunt zien, dan ziet de schipper jou ook niet. Hoe groot de dode hoek is van een binnenvaartschip hangt af van het type schip, de lading, de hoogte van de stuurhut en de afstand van de stuurhut tot het einde van de zichtbelemmering. Blijf uit de dode hoek! Kijk regelmatig achterom en vaar zoveel mogelijk aan de rechterkant van het vaarwater.

Veiligheid  dode hoek

Ophaalbrug Vlietlandplas

Regelmatig varen schepen met zand door deze ophaalbrug. Bij het draaien vanuit het bruggetje hebben ze de hele kolk nodig aan de Vliet-kant en de hele breedte van de Vliet. De enige veilige plekken voor een roeiboot staan op het plaatje hieronder aangegeven. Ga dus nooit aan de Voorschotense kant van de Vliet liggen in afwachting van een vrije doorvaart en blijf goed ver weg uit de kolk als er een vrachtboot aankomt.

In verband met de aanleg van de Rijnlandroute, zal de aan- en afvoer van zand tot veel extra vrachtverkeer leiden. Dit duurt tot 2022 en gebeurt via de  hierboven genoemde ophaalbrug die toegang geeft tot de Vlietlandplas. De aan- en afvoer van het benodigde zand (500.000 m3) vindt plaats via een terminal bij het klimeiland aan de oostelijke oever van de recreatieplas (ca. 10 vaarbewegingen per dag).

De grote boten die de ophaalbrug (voormalige Baileybrug) passeren kunnen gevaarlijke situaties voor de roeiers opleveren. Deze binnenvaartschepen hebben voorrang op alle recreatievaart dus ook op roeiboten en liggen bij het maken van de bocht naar de ophaalbrug vrijwel dwars op de Vliet.

GEEF ZE ALLE RUIMTE EN HOUD GEPASTE AFSTAND

In de bibliotheek kun je meer informatie vinden over de aanleg van de Rijnlandroute en wat wij daarvan kunnen gaan merken.

 

Veiligheid - ophaalbrug

Jan Bakkerslootbrug

Onder de Jan Bakkerslootbrug doorvaren is voor Rijnlandroeiers verboden. Dit vanwege het beperkte zicht en de grote kans op schade bij het passeren van deze smalle brug. Een veilige doorgang naar en van de Vlietlandplas is mogelijk via de ophaalbrug.

Vlietlandplas

 • Bij rondvaren op de plas: houdt zo veel mogelijk stuurboord om aanvaring met andere boten die de wal volgen te voorkomen.
 • Dringende aanbeveling voor skiffs om dicht langs de oever te blijven varen en de plas niet over te steken. `s Winters uiteraard niet alleen de plas op en bij voorkeur met een reddingsvest om.

Veiligheid - vlietland vaarroutes

Niet in de Molensloot

Naar aanleiding van schademeldingen door de Voorschotense Watersportvereniging worden alle roeiers gevraagd niet de Molensloot in te varen (de sloot achter de werf van Mulder). Deze werd vaak gebruikt voor stuuroefeningen. Er zijn echter genoeg andere plaatsen waar je deze oefeningen veilig kan verrichten zoals de jachthaven achter de vereniging en de sloot achter de scouting groep voorbij de Vlietlandbrug

Veiligheid - Molensloot

Oeverwerkzaamheden Vliet

Tot 1 september 2018 zullen er oeverwerkzaamheden plaats­vinden op de Vliet tussen kmp 7,8 en 12,2. De provincie gaat deze uitvoeren waarbij werkschepen en pontons op het water aanwezig zijn. Op enkele locaties zal er gezien de krapte mogelijk enig oponthoud ontstaan. Zie de bijgevoegde locatietekening. Hierbij een oproep aan alle roeiers om deze werkschepen met bijzondere voorzichtigheid te passeren.

2017-10-31-oeverwerkzaamheden
 
 
 
rvr-logo-wit-transparant
 

Contact

Recreatiegebied Vlietland
Oostvlietweg 63
2266 GN  LEIDSCHENDAM
071-5610314
siraterces.[antispam].@rvrijnland.nl

 
 

Social media

Volg ons op:

 
    Vergeten?