?   
 
 

ROEIVERENIGING RIJNLAND

 
 
rvr-logo-wit-11-zt-sh-500
 
 

ROEIVERENIGING
RIJNLAND

 
 
 
 
 

Veiligheid

Veiligheid

 
 
veiligheid-reddingsboei

Roeien is een veilige sport en geeft weinig kans op blessures of ongevallen. Maar we varen nu eenmaal op de Vliet en dat is een drukbevaren route voor beroepsvaart en allerlei soorten plezierbootjes. Onze veiligheid op het water is afhankelijk van de wijze waarop we reageren op onverwachte, gevaarlijke omstandigheden. Daar kunnen we wat aan doen door ons goed voor te bereiden, door verstandig vaargedrag en door achteraf lering te trekken uit incidenten die net wel of net niet tot een ongeval of schade hebben geleid. Voor een volledig overzicht van alle regels en aanbevelingen m.b.t. veiligheid wordt verwezen naar het Rijnlandboek in de bibliotheek.

Gemeten  21:40
Temp6°C
WindW2 bft
Zicht49100m
LV83  

Bij één van onderstaande situaties geldt een algeheel vaarverbod: er mogen géén roeiboten het water op. Niet alle weersomstandigheden laten zich in deze regels vangen. Ook bij geen vaarverbod zijn roeiers zelf verantwoordelijk voor de beslissing uit te varen! Elke roeier dient dus vast te stellen of de criteria van een vaarverbod van toepassing zijn. Ook als het bord 'vaarverbod' niet is opgehangen. Negeert een roeier de omstandigheden, dan is hij of zij in overtreding.

  Vaarverbod

 1. vaarverbod-trDuisternis, 30 min na zonsondergang tot 30 min voor zonsopgang
 2. Windkracht 7 Bft of meer 
 3. Windkracht 6 Bft of meer op de Vlietlandplas
 4. Windkracht 5 Bft of meer op de Vlietlandplas voor gladde boten
 5. Vorst, buitentemperatuur < 0º
 6. IJsgang
 7. Onweer
 8. Zicht minder dan 500m
 9. Bestuur, als de commissarissen materieel en veiligheid het niet verantwoord achten dat er gevaren wordt
 
In Case of Emergency (ICE)

ice-logoErvaring leert dat het belangrijk is dat we snel de naasten van onze leden kunnen bereiken, mocht hen iets overkomen tijdens het roeien. Ieder lid kan in zijn ledenaccount een ICE-nummer opgeven. Het is bedoeld als dienstverlening, niet als last. Het snel bereiken van een naaste kan nuttig en zelfs levensreddend zijn wanneer het erom gaat om medicijngebruik en medische historie snel beschikbaar te hebben voor eventuele behandelaars. Je bepaalt zelf of je een nummer invult en van wie je het nummer invult. 

We vragen je wel om degene die je invult te informeren over het feit dat hij/zij (overigens zonder naam of adresgegevens maar wel met telefoonnummer) als jouw ICE op onze website staat. Geef ook aan dat deze lijst alleen voor leden toegankelijk is. 

Je bent er zelf verantwoordelijk voor om deze gegevens up-to-date te houden en wijzigingen zelf door te voeren in jouw ledenaccount.

Hoe ga je te werk:

 1. Log in
 2. Klik op het dropdown menu bij je naam (rechtsboven) en ga naar ‘Mijn gegevens
 3. Bij 'Overige' vindt je 2 ICE-velden. Klik op 'wijzigen'.

Ben je op zoek naar een ICE-nummer van een ploeggenoot? Ga naar de website, log in en ga naar de knop ‘Leden’ in de gele balk. Kies voor ICE en zoek daar op naam van je ploeggenoot.  

 
Overige regels en aanbevelingen

Overige regels

 • Geoefenden is het voor instructiedoeleinden toegestaan in een boottype te roeien of te sturen, waarbij men voor het vereiste examen nog één niveau te kort komt: óf onder leiding van een instructeur óf indien tenminste de helft van de bemanning (incl. stuurman) de vereiste examens heeft afgelegd én de stuurman voor de boot bevoegd is.
 • Instructeurs zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van de aan hun zorg toevertrouwde leerlingen en de boot.
 • Jeugd tot en met de leeftijd van 14 jaar vaart altijd onder leiding van een instructeur.
 • In de Molensloot varen we niet met Rijnland boten. Deze doodlopende sloot werd voor stuuroefeningen gebruikt. Maar wegens schademeldingen en klachten van omwonenden staat het bestuur dit niet meer toe.
 • De ophaalbrug is voor onze Rijnland boten de enige toegang tot de Vlietlandplas. De provincie heeft aan beide toegangen naar deze brug lichten en borden geplaatst
 • Onder de Jan Bakkerslootbrug doorvaren is voor Rijnlandroeiers verboden. Dit vanwege het beperkte zicht en de grote kans op schade bij het passeren van deze smalle brug. Er kunnen wel motorboten onder vandaan komen die plotseling op de Vliet opduiken!
 • Bij varen op de plas:
  • Bij rondvaren houden we de stuurboord wal om aanvaring met andere roeiboten die de wal volgen te voorkomen. Steek je de plas over, omdat je ergens heen wilt, let dan goed op, van alle kanten kunnen boten komen 
  • Skiffs blijven dicht langs de oever en steken de plas niet over. Let op obstakels (fuiken, paaltjes en ondieptes).

Aanbevelingen

 • Goed zeemanschap: doe alles om gevaarlijke situaties te voorkomen.
 • Zorg dat je gezien wordt:  draag opvallend gekleurde kleding (fluorescerend geel, oranje). 
 • Kijk vaak en goed achterom (eventueel met behulp van een spiegeltje).
 • Houd altijd stuurboordwal, ook onder (smalle) bruggen.
 • Vaar een duidelijke koers en snelheid, zorg dat andere schepen duidelijk zien dat je laat lopen of weer oppakt.
 • Stop op een veilige plek. Zorg dat je aan de kant ligt. Stop niet in een bocht of vlak bij een brug.
 • Laat schepen gemakkelijk passeren. Als een schip harder gaat dan jij, zorg dan dat hij snel op een overzichtelijke plek kan inhalen.
 • Mijd het schroefwater van binnenschepen. Een manoeuvrerend schip kan zomaar gas geven en je meters opzij duwen.
 • Let op de bruglichten. Gaat de gele lamp boven een brug uit, volg dan de zijlichten.
 • Houd rekening met de dode hoek van binnenschepen. Tip: zie je de stuurhut, dan kan de schipper jou ook zien.
 • De schipper (de stuur / boegroeier) is altijd verantwoordelijk voor de veiligheid van roeiers, boot en mede watergebruikers. 
 
Extra regels voor de winter
 • roeien-in-de-winter-page14-image2Neem een waterdicht verpakte telefoon mee in de boot.
 • Coaches beschikken altijd over een hulplijn en een isolatiedeken.
 • Sla je om? Vergeet de boot en ga naar de kant. Wie op open water roeit moet zelf in de boot kunnen klimmen.
 • Na omslaan raak je snel onderkoeld....  Lees meer
 • Skiffen in de winter brengt een risico met zich mee. Daarom wordt het onervaren skiffeurs afgeraden in de winter te gaan skiffen. Het is de eigen verantwoordelijkheid te beslissen om uit te varen.
  • Ga niet in de winter skiffen als je onervaren bent. 
  • Skiffinstructie aan beginners wordt alleen gegeven van 1 april tot 1 november.
  • Het wordt jeugdleden (tot 18 jaar) afgeraden te skiffen bij een watertemperatuur van ≤ 12º.
  • Het weer in de boot klimmen na omslaan is voor met name veteranen vaak problematisch. Bedenk dat je als je in koud water beland je al snel onderkoeld raakt. 
  • Draag een reddingsvest en neem extra droge kleding mee.
  • In de winter mag een skiffeur niet alleen de plas op en doe je (bij voorkeur) een reddingsvest om.  Bedenk dat niemand je ziet als er iets gebeurt en dus niemand je helpt! 
  • Op de plas moeten skiffeurs altijd langs de kanten blijven varen.
 
Zicht 500m vanaf het vlot, hoever is dat?

veiligheid-mist

 
Windkracht uitgelegd

Bft

 

km/h

 

Vliet Vlietlandplas

Uiterlijke kenmerken op land en water

(open terrein en open water)

C-boot Gladde boot

0

 0-1

Stil
1 1-5 Zeer zwak
 • Windrichting goed af te leiden uit rookpluimen
 • Kleine golfjes, geschubd wateroppervlak
2 6-11 Zwak
 • Wind voelbaar in gezicht, weerhanen tonen nu de juiste richting, blad ritselt, vlag beweegt
 • Kleine korte golven
3 12-19 Vrij matig
 • Stof waait op, vlaggen wapperen, bladeren bewegen steeds
 • Kleine golven breken, schuimkopjes
4 20-28 Matig
 • Papier waait op, takken bewegen, haar raakt verward, kleding flappert, geen last van muggen meer
 • Golven iets langer, veel schuimkoppen
5 29-38 Vrij krachtig
 • Op waaiend stof hinderlijk voor de ogen, bladeren van bomen ruisen, kleine bomen bewegen, gekuifde golven op meren en kanalen, vuilnisbakken waaien om
 • Matige golven, overal schuimkoppen, af en toe opwaaiend schuim
6 39-49 Krachtig
 • Dikke takken van bomen bewegen, problemen met paraplu's, hoeden/petten waaien af
 • Grotere golven, schuimplekken, vrij veel opwaaiend schuim
7 50-61 Hard
 • Hele bomen bewegen, vlaggen staan strak, het is lastig tegen de wind in te lopen of te fietsen
 • Golven worden hoger, beginnende schuimstrepen
8 62-74 Stormachtig
 • Twijgen breken van bomen, voortbewegen zeer moeilijk
 • Matig hoge golven, schuimstrepen op het water
9 75-88 Storm
 • Schoorstenkappen, antennes en dakpannen waaien weg, kinderen moeten moeite doen om te blijven staan, takken breken af, alleen zwaluwen en eenden vliegen nog
 • Hoge golven, rollers, zicht wordt slechter door schuimvlagen
10 89-102 Zware storm
 • Aanzienlijke schade aan gebouwen, volwassenen hebben veel moeite om te blijven staan, bomen raken ontworteld, vogels blijven aan de grond
 • Zeer hoge golven, zeer wordt wit van het schuim, overslaande rollers, verminderd zicht
11 103-117 Zeer zware
storm
 • Enorme schade aan bossen
12 >117 Orkaan
 • Veel wordt vernield. Schuttingen waaien om, veel dakpannen waaien van het dak, wegen liggen vol met bladeren, lantarenpalen schudden

 

Geen vaarverbod
Geen vaarverbod maar varen is af te raden voor beginners. Bezint eer gij begint!
Vaarverbod
 
Bruggen en sluizen

Als je door een sluis moet, meer dan af bij de wachtsteiger. Geef de scheepvaart die de kolk uitvaart de ruimte. In en bij sluizen heb je weinig manoeuvreerruimte. Houd rekening met anderen en zorg dat je de regels kent. De lichten bij sluizen betekenen vrijwel hetzelfde als bij bruggen.

 • Schepen moeten de sluis invaren in volgorde van aankomst. Dat geldt ook voor het afmeren op de wachtplaats. Bij sluizen waar de beroeps- en recreatievaart samenkomen, vaart beroepsvaart het eerste de sluis in, tenzij de sluismeester anders aangeeft. Dit gebeurt dan vanuit het oogpunt van veiligheid en vlotheid. Voor recreatievaart geldt hier: wacht met invaren totdat de beroepsvaart de trossen vast en schroeven uit heeft. Houd afstand tot grote schepen.
  • De draaiende schroef veroorzaakt golfslag achter het schip. Daardoor kunnen kleinere schepen die de sluis invaren in ongewenste stroming terechtkomen. En kunnen ze niet veilig afmeren. Of zelfs tegen een ander schip of tegen de kade botsen
 • Wachten bij rood en rood/groen licht. Dan is invaart en uitvaart van de sluis verboden
 • Lichten op rood/groen: de sluis gaat spoedig open, het laatste schip komt de sluis uit. Maak je alvast startklaar: losmaken en langzaam richting sluis varen. Zo is voor iedereen de wachttijd korter.
 • Houd rekening met het verval in de sluis en zorg dat je de landvasten tijdig kunt laten vieren of aanhalen
 • Vaar vlot door als de brug opengaat. Laat het wegverkeer niet onnodig wachten.

 

veiligheid-bruggen-in-bedrijfveiligheid-bruggen-buiten-bedrijf

 

Wil je meer weten?

Commissaris opleiding en veiligheid: vnosirassimmoc.[antispam].@rvrijnland.nl

 
 
 
rvr-logo-geel-500

Contact

Recreatiegebied Vlietland
Oostvlietweg 63
2266 GN  LEIDSCHENDAM
071-5610314
siraterces.[antispam].@rvrijnland.nl

 

Nieuwsbrief

Meld je hier aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief. Afmelden kan via de link in de nieuwsbrief. 

 
 
 
 

© 2022 RV Rijnland

 
 

Laatst bijgewerkt op 23 december 2021