Stichting Aangepast Roeien Han Ponneker

 
 
 
 
 

Stichting aangepast roeien Han Ponneker

 

De Stichting Aangepast Roeien Han Ponneker bevordert het roeien door mindervalide personen bij roeivereniging Rijnland met het verschaffen van middelen. Het is een instituut buiten de vereniging maar is er nauw mee verbonden. De stichting is een  ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) die financiële schenkingen mogelijk maakt. Trefwoorden zijn: belastingvrijdom en belastingaftrekbaarheid voor grotere schenkingen. De stichting heeft een aparte status. Die status zou het niet hebben gekregen als onderdeel van de vereniging.

Roeivereniging Rijnland

Toen het aangepast roeien' in het jaar 2000 bij roeivereniging Rijnland werd geïntroduceerd werd als eis gesteld dat dit niet of zo min mogelijk ten koste zou gaan van de rest van de vereniging. Dit betekende dat voor grote investeringen, zoals de tillift, het instaphekje, de wherries e.d., een beroep moest worden gedaan op sponsors en op leden met sympathie voor het aangepast roeien. Het ‘grote’ geld werd bijeen ‘geschooid’, zoals hij dat zelf noemt, door Han Ponneker. Voor zijn verdienste is een boot en de stichting naar hem vernoemd. Maar er bleven ook ‘kleinere’ voorzieningen nodig. Daarvoor worden de donaties van de "Vrienden van het Aangepast Roeien'' vooral voor gebruikt. Denk hierbij aan ingekorte riemen, reddingsvesten inclusief het onderhoud, cursussen/instructies voor de begeleiders, ‘aangepaste’ handschoenen, e.d. Maar soms ook voor grotere projecten. Zo heeft de stichting € 5000 bijgedragen voor de aanschaf van de wherrie "Hoop doet leven". Ook wordt de deelname betaald aan de jaarlijkse landelijke tocht voor gehandicapten, de  NAR.

 

starr-doop-han-ponneker
starr-roeiapp
starr-tillift-hijsen
starr-tillift-hanegen
starr-beugel
 

 

Missie Het bevorderen van het op veilige wijze roeien door personen met een beperking bij de roeivereniging Rijnland en elders.
Doelstelling De roeivereniging Rijnland middelen te verschaffen teneinde minder valide personen de mogelijkheid te bieden bij deze vereniging deel te nemen aan de roeisport en, indien de stichting daarvoor de financiële ruimte heeft, andere roeiverenigingen op vergelijkbare wijze te ondersteunen. 
Beleidsplan Beleidsplan 2023-2024
Jaarverslag Jaarverslag 2022
Bestuur

De heer P.P. Reimer (voorzitter)
De heer J.P.A. Paijmans (secretaris/penningmeester)
Mevrouw E. Nieuwenhuijs (bestuurslid)

 

 

Statutaire naam Stichting Aangepast Roeien Han Ponneker
SIN / fiscaal nummer 008882952
ANBI-status Ja
Website https://www.rvrijnland.nl/starhp
Telefoonnummer 06 5129 8314
E-mailadres phrats.[antispam].@rvrijnland.nl
Postadres Wildrijklaan 26
2171 RG  Sassenheim
Bezoekadres Oostvlietweg 63
2266 GN  Leidschendam
Rekeningnummer NL46 INGB 0006 7017 95 
t.n.v. Stichting Aangepast Roeien Rijnland Han Ponneker te Sassenheim

 

 
 
 

Laatst bijgewerkt op 6 juni 2024