Stichting Aangepast Roeien Han Ponneker

 
 
 
 
 

Vrienden van het aangepast roeien

 

Al bijna 25 jaar wordt er op dinsdagmorgen bij Rijnland geroeid door mensen met een beperking. Dat gebeurt onder de auspiciën van de Commissie Aangepast Roeien Rijnland en met de hulp van zo’n 40 vrijwilligers die meeroeien, helpen bij het in- en uitstappen of er op de wal voor zorgen dat alles op rolletjes verloopt. Gedurende al die tijd verleende de Stichting Aangepast Roeien Rijnland financiële steun om de extra voorzieningen die voor het roeien met een beperking nodig zijn te bekostigen.

In 2023 is daar een kleine verandering in gekomen. Al jaren bestond er naast de Stichting Aangepast Roeien Rijnland (STARR) nog een stichting, die ten doel had om het roeien met een beperking in algemene zin te stimuleren. Dat was de Stichting Henri Ponneker. Door omstandigheden zijn de activiteiten van die stichting echter beperkt gebleven. Daarom hebben we dit voorjaar besloten om deze twee stichtingen samen te voegen onder de naam “Stichting Aangepast Roeien Han Ponneker” (STARHP). Die naam ziet u dus ook in de kop van deze brief. Voor de nieuwe naam is gekozen, omdat Han Ponneker een van de oprichters en animators van de STARR was. De doelgroep van de nieuwe stichting is dezelfde als van de oude Stichting Aangepast Roeien Rijnland, namelijk de mensen, die aangepast roeien op onze roeivereniging. Wij hopen dat u in de toekomst de Stichting Aangepast Roeien Han Ponneker even ruimhartig zult steunen als u dat de afgelopen jaren hebt gedaan met de Stichting Aangepast Roeien Rijnland. Wij doen dus een beroep op alle vrienden van het aangepaste roeien om dit jaar opnieuw het roeien van mensen met een beperking met een kleinere of grotere bijdrage te ondersteunen.

De jaarlijkse donatie bedraagt ten minste € 20,00. 
(Voor € 200,00 wordt u Vriend voor het leven).

U kunt uw bijdrage overmaken naar:
NL46 INGB 0006 7017 95
t.n.v. de Stichting Aangepast Roeien Han Ponneker onder vermelding “Donatie 2023”
Omdat STARHP de ANBI-status heeft, is uw gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. 

Wordt donateur!

Nog niet alle leden van Rijnland zijn Vriend van het aangepaste roeien. Mocht u er een kennen, wellicht kunt u hem of haar ervan overtuigen dat hij of zij dat zo snel mogelijk moet worden. Vriend word je door het genoemde bedrag van € 20,00 over te maken naar de bankrekening van STARHP. 

starr-beugel
starr-doop-han-ponneker
starr-tillift-hanegen
 
 
 

Laatst bijgewerkt op 7 november 2023