Stichting Aangepast Roeien Rijnland

 
 
 
 
 

Stichting aangepast roeien

 

De Stichting Aangepast Roeien Rijnland (STARR) bevordert het roeien door mindervalide personen bij roeivereniging Rijnland met het verschaffen van middelen. Het is een instituut buiten de vereniging maar is er nauw mee verbonden. De STARR is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) die financiële schenkingen mogelijk maakt. Trefwoorden zijn: belastingvrijdom en belastingaftrekbaarheid voor grotere schenkingen. De STARR heeft een aparte status. Die status zou het niet hebben gekregen als onderdeel van de vereniging.

Roeivereniging Rijnland

Toen het 'Aangepast Roeien' in 2000 bij roeivereniging Rijnland werd geïntroduceerd werd als eis gesteld dat dit niet of zo min mogelijk ten koste zou gaan van de rest van de vereniging. Dit betekende dat voor grote investeringen, zoals de tillift, het instaphekje, de wherries e.d., een beroep moest worden gedaan op sponsors en op leden met sympathie voor het aangepast roeien. Het ‘grote’ geld werd bijeen ‘geschooid’, zoals hij dat zelf noemt, door Han Ponneker. Voor zijn verdienste is een boot naar hem vernoemd. Maar er bleven ook ‘kleinere’ voorzieningen nodig. Daarvoor worden de donaties van de "Vrienden van het Aangepast Roeien'' vooral voor gebruikt. Denk hierbij aan ingekorte riemen, reddingsvesten inclusief het onderhoud, cursussen/instructies voor de begeleiders, ‘aangepaste’ handschoenen, e.d. Maar soms ook voor grotere projecten. Zo heeft de STARR € 5000 bijgedragen voor de aanschaf van de wherrie "Hoop doet leven". Ook wordt de deelname betaald aan de jaarlijkse landelijke tocht voor gehandicapten, de NAR.

Wordt donateur!

Voor een bedrag van €20 per jaar kun je ons helpen het aangepast roeien bij roeivereniging Rijnland te ondersteunen. En voor een bedrag van €200 word je Vriend voor het leven. Meld je hier aan als donateur van de Vrienden van het Aangepast Roeien. Voor meer informatie kun je terecht bij de secretaris STARR, Floris Plate; email rrats.[antispam].@rvrijnland.nl.

starr-doop-han-ponneker
 
starr-roeiapp
starr-tillift-hijsen
starr-tillift-hanegen
starr-beugel
 

 

Missie Het bevorderen van het roeien door personen met een beperking bij de roeivereniging Rijnland op een veilige wijze.
Doelstelling Middelen te verschaffen aan de roeivereniging Rijnland te Leidschendam teneinde mindervalide personen de mogelijkheid te bieden bij deze vereniging actief deel te nemen aan de roeisport op zowel recreatief- en wedstrijdniveau.
Beleidsplan Beleidsplan 2023-2024
Jaarverslag Jaarverslag 2021
Bestuur De heer G.G.M. van Leeuwe (Voorzitter)
De heer G.C. van Uitert (Penningmeester)
De heer F. Plate (Secretaris)
Mevrouw E. Nieuwenhuijs (Bestuurslid)

 

 

Statutaire naam Stichting Aangepast Roeien Rijnland
SIN / fiscaal nummer 008882952
ANBI-status Ja
Website https://www.rvrijnland.nl/starr
Telefoonnummer 070-3462918
E-mailadres rrats.[antispam].@rvrijnland.nl
Postadres Alexander Gogelweg 35
2517 JE 's-Gravenhage
Bezoekadres Oostvlietweg 63
2266 GN Leidschendam
Rekeningnummer NL46 INGB 0006 7017 95 
t.n.v. Stichting Aangepast Roeien Rijnland
te Zoetermeer

 

 
 
 

Laatst bijgewerkt op 16 mei 2022