Vergeten?   
 
 

ROEIVERENIGING RIJNLAND

 
 

ROEIVERENIGING
RIJNLAND

 

 
 
 
 

Contributie

 
 

Contributie 2024

Seniorlid vanaf 28 jaar € 385
Jong-seniorlid 18 t/m 27 jaar € 317
Jeugdlid 12 t/m 17 jaar € 297
Niet-roeiend lid € 249
Proeflid 12 weken € 115

Nieuw lid

Ieder nieuw lid start met een proeflidmaatschap van 12 weken. Het proeflidmaatschap gaat automatisch over in een jaarlidmaatschap tenzij je daarvoor hebt opgezegd. Daarna wordt de jaarcontributie naar evenredigheid van het aantal resterende maanden (inclusief de maand waarin het jaarlidmaatschap is gestart) in rekening gebracht.

Niet-roeiend lid

Voor leden die zelf nooit roeien (zij mogen wel sturen, coachen enz.). Leden kunnen alleen vanaf 1 januari van het komende kalenderjaar als niet-roeiend lid worden ingeschreven. Geef dit op tijd (ruim vóór 31 dec) per mail door aan de ledenadministratie. Niet-roeiende leden kunnen per direct weer gewoon lid worden. 

Het lidmaatschap duurt tot het eind van het kalenderjaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd tenzij je hebt opgezegd vòòr 1 december. De contributie wordt jaarlijks vastgesteld en is aan het begin van het jaar bij vooruitbetaling verschuldigd. De leeftijd op peildatum 1 januari van het contributiejaar is bepalend.

Factuur

Je kunt je factuur online betalen via je account (Mijn facturen). De contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd en wordt in januari door de penningmeester gefactureerd. Betaling binnen 30 dagen.

KNRB-bijdrage

RV Rijnland is lid van de KNRB en betaald hiervoor jaarlijks contributie naar ratio van het aantal leden. Deze kosten zijn in de contributie verwerkt. Als lid van Rijnland ben je dus zelf géén lid van de KNRB. Een lid, dat tevens lid is van een andere NL roeivereniging en daar langer lid is, kan na afloop van het jaar bij de penningmeester om restitutie van de KNRB-bijdrage verzoeken onder vermelding van zijn/haar KNRB-nummer. Nieuwe leden worden ná de proefperiode aangemeld bij de KNRB m.u.v. zij-instromers, zij worden direct aangemeld.

Buitengewone omstandigheden

Het bestuur kan op grond van buitengewone omstandigheden op een daartoe strekkend verzoek aan een lid gedurende een periode van een verenigingsjaar een korting op de contributie toekennen, die maximaal de helft bedraagt van de basiscontributie (=jaarcontributie minus KNRB-bijdrage) van leden van achttien jaar en ouder. Van een buitengewone omstandigheid is slechts sprake indien een lid in het betreffende verenigingsjaar geen gebruik maakt van het botenmateriaal. 

Opzeggen?

Klik hier hoe je dat kan doen.

Meer weten?

Zie het huishoudelijk reglement artikel 2 (contributie) welke je kunt vinden in de bibliotheek.

 
 
Heb je gevonden wat je zocht?
                 

 
rvr-logo-geel-500

Contact

Recreatiegebied Vlietland
Oostvlietweg 63
2266 GN  LEIDSCHENDAM
071-5610314
siraterces.[antispam].@rvrijnland.nl

 

Nieuwsbrief

Meld je hier aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief. Afmelden kan via de link in de nieuwsbrief. 

 
 
 
 

© 2024 RV Rijnland

 
 

Laatst bijgewerkt op 25 mei 2024