ROEIVERENIGING RIJNLAND

 
 

Betaalverzoek donateur

Als u ons een warm hart toedraagt en onze activiteiten wilt blijven steunen, dan kunt u als donateur van RV RIjnland het donatiebedrag (vanaf € 25 per jaar) storten op ons rekeningnummer NL07 INGB 0000 7056 66 t.n.v. Roeivereniging Rijnland onder vermelding van uw naam en e-mailadres.

U kunt uw donatie ook via onderstaand formulier online overmaken. Bij voorbaat hartelijk dank!

 
 
 
 
Roeien - wedstrijd