?   
 

ROEIVERENIGING RIJNLAND

 
 
rvr-logo-wit-11-zt-sh-500
 
Kom roeien - geel

 

ROEIVERENIGING
RIJNLAND

 

 
 

 Inloggen   

 
 
 

Contributie

 
2018 Rijnland
contributie
KNRB
toeslag
Totaal
Seniorlid 18 jaar en ouder € 297,10 € 36,90 € 334
Jeugdlid 12 t/m 17 jaar € 234,27 € 20,73 € 255
2019 Rijnland
contributie
KNRB
toeslag
Totaal
Seniorlid 18 jaar en ouder € 302,55 € 37,45 € 340
Jeugdlid 12 t/m 17 jaar € 238,96 € 21,04 € 260

* peildatum leeftijd  1 jan 2018

Het lidmaatschap geldt voor een kalenderjaar en wordt jaarlijks op 1 januari automatisch verlengd. De contributie bestaat uit de Rijnland contributie aangevuld met de jaarlijkse KNRB toeslag. Het contributietotaal wordt jaarlijks berekend, is bij vooruitbetaling verschuldigd en wordt in de maand december geïnd. Deze kan worden overgemaakt naar rekeningnummer NL0I7 NGB 0000 7056 66 t.n.v. Roeivereniging Rijnland te Leidschendam onder vermelding van je naam en lidnummer. Onze statuten, het huishoudelijk reglement en onze privacyverklaring zijn beschikbaar in de bibliotheek.

Nieuwe leden

Nieuwe leden zijn contributie verschuldigd vanaf de eerste dag van de maand waarin zij lid worden. De Rijnland contributie wordt naar evenredigheid bepaald op basis van het aantal resterende maanden,  aangevuld met de KNRB toeslag en het entreegeld (€50). Oudleden en zij die onlangs de introductiecursus hebben afgerond (< 90 dagen) hoeven géén entreegeld te betalen.

Opzeggen

Je kunt het jaarlidmaatschap het hele jaar, t/m 30 november, opzeggen. Het lidmaatschap stopt dan per 31 december. Bij opzegging gedurende het jaar blijft de volledige jaarcontributie verschuldigd, je krijgt dus géén geld terug. Opzeggen kan -uitsluitend schriftelijk of per e-mail- bij de ledenadministratie, onder vermelding van je naam: eitartsinimdanedel.[antispam].@rvrijnland.nl. Graag vernemen wij de reden waarom je het lidmaatschap wilt opzeggen.

Let op!
Opzeggen ná 30 november betekent dat het lidmaatschap en betalingsplicht nog het hele volgende kalenderjaar doorloopt!


Ook wanneer het lidmaatschap in de loop van het jaar stopt blijft de jaarlijkse contributie verschuldigd. Op deze regel kan het bestuur, op schriftelijk verzoek van het lid, in uitzonderlijke gevallen een afwijkende regeling treffen. De opzegging is pas geldig na ontvangst van een bevestiging van de ledenadministratie. Ontvangt je deze niet binnen twee weken, informeer dan of je opzegging wel door de ledenadministratie is ontvangen.

Donateur

Als je de vereniging een warm hart toedraagt en onze activiteiten wilt steunen, dan kun je je opgeven als donateur bij de eitartsinimdanedel.[antispam].@rvrijnland.nl. Je wordt donateur voor een bedrag van minimaal 25 euro per jaar. Je mag natuurlijk ook een éénmalige bijdrage storten op ons rekeningnummer NL07 INGB 0000 7056 66 t.n.v. Roeivereniging Rijnland onder vermelding van donatie.

 

Sportstrippenkaart

Lidmaatschap - sportstrippenkaart

Heb je een sportstrippenkaart Leidschendam - ­Voorburg, dan kun je het roeien bij ons gratis proberen. Neem voor een lesafspraak contact op met de commissaris opleiden en binding.

 
 
riemen
 
 
rvr-logo-geel-500

Contact

Recreatiegebied Vlietland
Oostvlietweg 63
2266 GN  LEIDSCHENDAM
071-5610314
siraterces.[antispam].@rvrijnland.nl

 
 
 

Laatst bijgewerkt op 7 oktober 2018