?   
 

ROEIVERENIGING RIJNLAND

 
 
rvr-logo-wit-11-zt-sh-500
 
Kom roeien - geel

 

ROEIVERENIGING
RIJNLAND

 

 
 

 Inloggen   

 
 

Contributie

 

Het lidmaatschap geldt voor een kalenderjaar en wordt jaarlijks automatisch verlengd. De contributie bestaat uit onze eigen contributie aangevuld met een KNRB toeslag. Het totaal is bij vooruitbetaling verschuldigd en wordt in december geïnd. Zie ook onze statuten, het huishoudelijk reglement en onze privacyverklaring. Deze zijn beschikbaar in de bibliotheek.

KNRB

De Koninklijke Nederlandsche Roeibond (KNRB) is de overkoepelende organisatie van alle roeiverenigingen in Nederland en zet zich in op het gebied van accommodatie, roeiwater, opleidingen en promotie van de roeisport. Daarnaast behartigen ze de belangen van de topsport ten behoeve van uitzendingen naar onder andere WK’s en Olympische Spelen. Ook Rijnland is lid van de KNRB en betaalt hiervoor contributie welke wordt doorbelast. Betaald een andere vereniging jouw KNRB bijdrage, dan kun je ná afloop van het jaar om restitutie verzoeken (via de penningmeester)

Nieuwe leden

De  contributie voor het eerste jaar bestaat uit een vast deel (KNRB bijdrage) en een variabel deel (ratio van het aantal resterende maanden, incl. de maand waarin het lidmaatschap start). 

Nieuwe leden zijn voor het 1e kalenderjaar eenmalig entreegeld verschuldigd. Dit geldt niet voor oud-leden en als je dit jaar de introductiecursus hebt gevolgd 

Start het lidmaatschap na 1 oktober, dan is voor het 1e kalenderjaar geen KNRB bijdrage verschuldigd. 

Korting

Het bestuur kan op grond van buitengewone omstandigheden op een daartoe strekkend verzoek aan een lid gedurende een periode van een verenigingsjaar een korting op de contributie toekennen, die maximaal de helft bedraagt van de contributie van leden van 19 jaar en ouder. Van een buitengewone omstandigheid is slechts sprake indien een lid in het betreffende verenigingsjaar geen gebruik maakt van het botenmateriaal en voor jeugdleden die aan het eind van hun schoolperiode naar elders verhuizen.

Opzeggen

Wil je voor volgend jaar opzeggen, doe dat dan direct. Het maakt niet uit wanneer je opzegt, als je dat maar voor 1 december doet. Je hebt een jaarlidmaatschap en je blijft automatisch lid tot uiterlijk 31 december.  Doe je dat ná 30 november, dan ben je te laat en blijf je ook het volgende jaar nog lid.

Bij opzegging (ook in januari) blijft de volledige jaarcontributie verschuldigd, je krijgt dus géén geld terug. Opzeggen kan uitsluitend via de ledenadministratie (e-mail of schriftelijk), onder vermelding van je naam: eitartsinimdanedel.[antispam].@rvrijnland.nl. Graag vernemen wij de reden waarom je het lidmaatschap wilt opzeggen.

Let op!
Opzeggen ná 30 november betekent dat het lidmaatschap en betalingsplicht nog het hele volgende kalenderjaar doorloopt!


De opzegging is pas geldig na ontvangst van een bevestiging van de ledenadministratie. Ontvangt je deze niet binnen twee weken, informeer dan of je opzegging wel door de ledenadministratie is ontvangen.

Donateur

Als je de vereniging een warm hart toedraagt en onze activiteiten wilt steunen, dan kun je je opgeven als donateur bij de eitartsinimdanedel.[antispam].@rvrijnland.nl. Je wordt donateur voor een bedrag van minimaal 25 euro per jaar. Je mag natuurlijk ook een éénmalige bijdrage storten op ons rekeningnummer NL07 INGB 0000 7056 66 t.n.v. Roeivereniging Rijnland onder vermelding van donatie.

 

Contributie 2019

Seniorlid 19 jaar en ouder € 340
Jeugdlid 12 t/m 18 jaar € 260

Incl. KNRB bijdrage: seniorlid € 37,45, jeugdlid € 21,04

 
Contributie 1e jaar
2019 Senior Jeugd Entree
Jan € 340,00 € 260,00 € 50,00
Feb € 314,84 € 240,76 € 50,00
Mrt € 289,68 € 221,52 € 50,00
Apr € 264,52 € 202,28 € 50,00
Mei € 239,02 € 182,78 € 50,00
Jun € 213,86 € 163,54 € 50,00
Jul € 188,70 € 144,30 € 50,00
Aug € 163,54 € 125,06 € 50,00
Sep € 138,38 € 105,82 € 50,00
Okt € 75,48 € 57,72 € 50,00
Nov € 50,32 € 38,48 € 50,00
Dec € 25,16 € 19,24 € 50,00

De contributie is verschuldigd vanaf de eerste van de maand waarin je lidmaatschap start (inschrijfdatum). 

 
 
 

Sportstrippenkaart

Lidmaatschap - sportstrippenkaart

Heb je een sportstrippenkaart Leidschendam - ­Voorburg, dan kun je het roeien bij ons gratis proberen. Neem voor een lesafspraak contact op met de commissaris opleiden en veiligheid.

 
riemen
 
 
rvr-logo-geel-500

Contact

Recreatiegebied Vlietland
Oostvlietweg 63
2266 GN  LEIDSCHENDAM
071-5610314
siraterces.[antispam].@rvrijnland.nl

 
 
 

© 2019 RV Rijnland

 
 

Laatst bijgewerkt op 1 juni 2019

 

 

© 2019 RV Rijnland