?   
 

ROEIVERENIGING RIJNLAND

 
 
rvr-logo-wit-11-zt-sh-500
 
kom-roeien-geel

 

ROEIVERENIGING
RIJNLAND

 

 
 

 Inloggen   

 
 
 

Contributie

2018

Het lidmaatschap geldt voor een heel kalenderjaar en wordt ieder jaar stilzwijgend op 1 januari verlengd. De contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd. 

De verenigingscontributie wordt jaarlijks aangepast volgens de prijsindex van het CBS en verhoogd met een jaarlijkse opslag wegens de bijdrage welke door Rijnland wordt gevorderd uit hoofde van haar toetreding tot de KNRB. De contributie moet worden overgemaakt op rekeningnummer NL07 INGB 0000 7056 66 t.n.v. Roeivereniging Rijnland te Leidschendam.

Je kunt het lidmaatschap alleen aan het eind van het jaar beëindigen met een minimale opzegtermijn van vier weken. Als je wilt opzeggen, doe je dit vóór 1 december van het lopende jaar, voor het volgend kalenderjaar. Bij opzegging blijft de volledige jaarcontributie over het lopende jaar verschuldigd. Er vindt géén restitutie plaats. 

Zie ook onze statuten , het huishoudelijk reglement en onze privacyverklaring, beschikbaar op deze website in de openbare bibliotheek

Lidmaatschap - sportstrippenkaart

Sportstrippenkaart

Heb je een sportstrippenkaart Leidschendam - ­Voorburg, dan kun je het roeien bij ons gratis proberen. Neem voor een lesafspraak contact op met de commissaris opleiden en binding of de commisaris roeien en jeugd (jeugd t/m 17 jr).

 
logo-ooievaarspas-leuker-dan-je-denkt-banner

Ooievaarspas

We vinden als vereniging dat iedereen moet kunnen sporten. Ook mensen voor wie dat moeilijk is, zoals mensen met een laag inkomen. Wij bieden in samenwerking met de gemeente Leidschendam-Voorburg die mensen met een laag inkomen de mogelijkheid om met bijna 50% korting lid te worden van onze sportvereniging. Dit kan met de Ooievaarspas. De Ooievaarspas is aan te vragen via: https://www.lv.nl/ooievaarspas

Introductie (geen lidmaatschap)

Introductiecursus 18 jaar en ouder *, 8 lessen van ± 1,5u eenmalig € 100
Snuffelperiode  aangepast roeien proefperiode van 13 weken, voor mensen met een fysieke beperking eenmalig €   50

Lidmaatschap

Lidmaatschap senioren >18 jaar en ouder * 2018 € 334
Lidmaatschap jeugd 12 t/m 17 jaar * 2018 € 255

* Inclusief KNRB bijdrage en op basis van de leeftijd op de peildatum van 1 jan 2018.

Nieuwe leden

Nieuwe leden betalen éénmalig €50,- entreegeld met uitzondering van oudleden en zij die zich binnen 13 weken na de introductiecursus inschrijven als lid. Je hebt, afhankelijk van de maand waarin je je inschrijft, recht op een reductie van €24,75 (senior) of €19,52 (jeugd) per kalendermaand m.u.v. de maand van inschrijving). 

Donateur

Als je de vereniging een warm hart toedraagt en onze activiteiten wilt steunen, dan kun je je opgeven als donateur bij de eitartsinimdanedel.[antispam].@rvrijnland.nl. Je wordt donateur voor een bedrag van minimaal 25 euro per jaar. Je mag natuurlijk ook een éénmalige bijdrage storten op ons rekeningnummer NL07 INGB 0000 7056 66 t.n.v. Roeivereniging Rijnland onder vermelding van donatie.

 
 
rvr-logo-geel-500

Contact

Recreatiegebied Vlietland
Oostvlietweg 63
2266 GN  LEIDSCHENDAM
071-5610314
siraterces.[antispam].@rvrijnland.nl

 
 
 

Laatst bijgewerkt op 7 juni 2018