?   
 
 

ROEIVERENIGING RIJNLAND

 
 
rvr-logo-wit-11-zt-sh-500
 
1-5m-twee-keer-armlengte
 

ROEIVERENIGING
RIJNLAND

 
 
 
 
 

Contributie

Contributie

 

De jaarcontributie is bij vooruitbetaling verschuldigd en wordt begin december geïnd. Bij niet prompte betaling wordt het verschuldigde bedrag met een door het bestuur te bepalen bedrag verhoogd. Eventuele incassokosten komen ten laste van het lid dat deze veroorzaakt.

  • Een lid, dat tevens lid is van een andere roeivereniging en daar langer lid is, zal jaarlijks moeten aangeven dat hij nog steeds van die vereniging lid is, onder vermelding van zijn lidnummer. Een dergelijk lid kan na afloop van het verenigingsjaar bij de penningmeester om restitutie van de KNRB-bijdrage verzoeken.

  • Het bestuur kan op grond van buitengewone omstandigheden op een daartoe strekkend verzoek aan een lid gedurende een periode van een verenigingsjaar een korting op de jaarcontributie toekennen, die maximaal de helft bedraagt van de jaarcontributie voor senior leden. Van een buitengewone omstandigheid is slechts sprake indien een lid in het betreffende verenigingsjaar geen gebruik maakt van het botenmateriaal.
 

Contributie 2021

Seniorlid 18 jaar en ouder € 349
Jeugdlid 12 t/m 17 jaar € 267

- leeftijd op 1 jan 2021

Nieuwe leden

Nieuwe leden betalen de jaarcontributie naar evenredigheid van het aantal resterende maanden (incl. de maand waarin het lidmaatschap start). Daarnaast is eenmalig €50 entreegeld verschuldigd met uitzondering van proefleden, oudleden en zij die de introductiecursus hebben gedaan.

Proeflidmaatschap

Het proeflidmaatschap van €100 is beschikbaar voor beginnende roeiers (>18 jr) die de introductiecursus willen doen. De proeftijd van 12 weken start gelijk met de cursus. Na 12 weken wordt dit omgezet in een gewoon lidmaatschap. De eerder betaalde €100 brengen we in mindering op de normale contributie en er hoeft geen entreegeld te worden betaald Als je wilt stoppen, geef dat dan binnen de proeftijd door aan de ledenadministratie.

Factuur

Je factuur wordt per e-mail verzonden en is ook beschikbaar in je account.

Wijziging persoonsgegevens

Je kunt je gegevens wijzigen via je account. Hier vindt je ook je KNRB nummer en je MyFleet inloggegevens.

Sport & Cultuurkaart

Heb je een Sport & Cultuurkaart van de gemeente Leidschendam - ­Voorburg, dan kun je het roeien bij ons gratis proberen. Zie: https://www.senw-lv.nl/sportencultuurkaart/. Neem voor een lesafspraak contact op met eitcurtsni.eissimmoc.[antispam].@rvrijnland.nl.

 


Wil je meer weten?

Penningmeester: retseemgninnep.[antispam].@rvrijnland.nl

 
 
rvr-logo-geel-500

Contact

Recreatiegebied Vlietland
Oostvlietweg 63
2266 GN  LEIDSCHENDAM
071-5610314
siraterces.[antispam].@rvrijnland.nl

 

Nieuwsbrief

Meld je hier aan voor de twee wekelijkse nieuwsbrief. Afmelden kan via de link in de nieuwsbrief. 

 
 
 
 

© 2021 RV Rijnland

 
 

Laatst bijgewerkt op 29 april 2021

 

 

© 2021 RV Rijnland