?   
 

ROEIVERENIGING RIJNLAND

 
 
rvr-logo-wit-11-zt-sh-500
 
kom-roeien-geel

 

ROEIVERENIGING
RIJNLAND

 

 
 

 Inloggen   

 
 
 

Contributie

2018

Seniorlid >18 jaar € 334
Jeugdlid 12 t/m 17 jaar € 255

* Inclusief verplichte KNRB bijdrage, leeftijd op 1 jan 2018.

Het lidmaatschap geldt voor een kalenderjaar en wordt ieder jaar stilzwijgend op 1 januari verlengd. Je bent contributie verschuldigd vanaf de eerste van de maand waarin je lid wordt. Deze wordt naar evenredigheid bepaald op basis van het aantal resterende maanden. Het entreegeld en de KNRB-bijdrage zijn volledig verschuldigd. De contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd en kan worden overgemaakt naar rekeningnummer NL07INGB0000705666 t.n.v. Roeivereniging Rijnland te Leidschendam onder vermelding van je naam en lidnummer. Onze statuten, het huishoudelijk reglement en onze privacyverklaring zijn beschikbaar in de bibliotheek

Entreegeld

Nieuwe leden betalen éénmalig €50,- entreegeld. Oudleden en zij die onlangs de introductiecursus hebben afgerond (< 13 wkn) hoeven géén entreegeld te betalen.

Verlenging en opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap van roeivereniging Rijnland is een jaarlidmaatschap en wordt ieder kalenderjaar automatisch verlengd. Je kunt het jaarlidmaatschap het hele jaar, t/m 30 november, opzeggen. Het lidmaatschap wordt dan per 31 december beëindigd. Bij opzegging blijft de volledige jaarcontributie verschuldigd, je krijgt dus géén geld terug. Opzeggen kan -uitsluitend schriftelijk of per e-mail- bij de ledenadministratie, onder vermelding van je naam: eitartsinimdanedel.[antispam].@rvrijnland.nl. Graag vernemen wij de reden waarom je het lidmaatschap wilt stoppen.

Let op! Opzegging ná 30 november betekent automatisch dat het lidmaatschap en betalingsplicht nog het hele er opvolgende kalenderjaar doorloopt!


Ook wanneer het lidmaatschap in de loop van het jaar stopt blijft de jaarlijkse contributie verschuldigd. Op deze regel kan het bestuur, op schriftelijk verzoek van het lid, in uitzonderlijke gevallen een afwijkende regeling treffen. De opzegging is pas geldig na ontvangst van een bevestiging van de ledenadministratie. Ontvangt je deze niet binnen twee weken, informeer dan of je opzegging wel door de ledenadministratie is ontvangen.

Donateur

Als je de vereniging een warm hart toedraagt en onze activiteiten wilt steunen, dan kun je je opgeven als donateur bij de eitartsinimdanedel.[antispam].@rvrijnland.nl. Je wordt donateur voor een bedrag van minimaal 25 euro per jaar. Je mag natuurlijk ook een éénmalige bijdrage storten op ons rekeningnummer NL07 INGB 0000 7056 66 t.n.v. Roeivereniging Rijnland onder vermelding van donatie.

 

Sportstrippenkaart

Lidmaatschap - sportstrippenkaart

Heb je een sportstrippenkaart Leidschendam - ­Voorburg, dan kun je het roeien bij ons gratis proberen. Neem voor een lesafspraak contact op met de commissaris opleiden en binding.

 

Ooievaarspas

logo-ooievaarspas-leuker-dan-je-denkt-banner

We vinden dat iedereen moet kunnen sporten. Ook mensen voor wie dat moeilijk is, zoals mensen met een laag inkomen. Wij bieden voor deze mensen, in samenwerking met de gemeente Leidschendam-Voorburg, de mogelijkheid om met bijna 50% korting lid te worden. Dit kan met de Ooievaarspas. Deze is aan te vragen via: https://www.lv.nl/ooievaarspas

 
riemen
 
 
rvr-logo-geel-500

Contact

Recreatiegebied Vlietland
Oostvlietweg 63
2266 GN  LEIDSCHENDAM
071-5610314
siraterces.[antispam].@rvrijnland.nl

 
 
 

Laatst bijgewerkt op 10 september 2018