?   
 
 

ROEIVERENIGING RIJNLAND

 
 
kom-roeien-geel

ROEIVERENIGING RIJNLAND

 

 
 

 
 

 Inloggen   

 

Contributie

2018

 
 

Het lidmaatschap geldt voor een heel kalenderjaar en wordt jaarlijks stilzwijgend op 1 januari verlengd. De contributie wordt jaarlijks geïnd en is bij vooruitbetaling verschuldigd. Nieuwe leden betalen éénmalig entreegeld met uitzondering van oudleden en zij die binnen 13 weken na afronding van de introductiecursus besluiten lid te worden. Je bent contributie verschuldigd vanaf de 1dag van de maand waarin je inschrijft als lid. 

Je kunt het lidmaatschap alleen aan het eind van het jaar beëindigen met een minimale opzegtermijn van vier weken. Als je wilt opzeggen, doe je dit vóór 1 december van het lopende jaar, voor het volgend kalenderjaar. Bij opzegging blijft de volledige jaarcontributie over het lopende jaar verschuldigd. Er vindt géén restitutie plaats. 

De verenigingscontributie wordt jaarlijks aangepast volgens de prijsindex van het CBS en verhoogd met een jaarlijkse opslag wegens de bijdrage welke door Rijnland wordt gevorderd uit hoofde van haar toetreding tot de KNRB.

Voor meer informatie wordt verwezen naar onze statuten en huishoudelijk reglement, beschikbaar in de bibliotheek. De contributie moet worden overgemaakt op rekeningnummer NL07 INGB 0000 7056 66 t.n.v. Roeivereniging Rijnland te Leidschendam.

Introductie

Introductiecursus 18 jaar en ouder *, 8 lessen van ± 1,5u eenmalig € 100
Snuffelperiode  aangepast roeien proefperiode van 13 weken, voor mensen met een fysieke beperking eenmalig €   50

Lidmaatschap

Entreegeld m.u.v. oudleden en zij die binnen 13 weken na de introductiecursus lid worden eenmalig €   50
Lidmaatschap senioren 18 jaar en ouder * jaarlijks € 334
Lidmaatschap junioren 12 t/m 17 jaar * jaarlijks € 255

* Inclusief de KNRB bijdrage en op basis van de leeftijd op de peildatum (1 jan 2018)

Donateur

Als je de vereniging een warm hart toedraagt en onze activiteiten wilt steunen, dan kun je je opgeven als donateur bij de eitartsinimdanedel.[antispam].@rvrijnland.nl. Je wordt donateur voor een bedrag van minimaal 25 euro per jaar. Je mag natuurlijk ook een éénmalige bijdrage storten op ons rekeningnummer NL07 INGB 0000 7056 66 t.n.v. Roeivereniging Rijnland onder vermelding van donatie.

 
 
 
Logo - rijnland wit-transparant
 

Contact

Recreatiegebied Vlietland
Oostvlietweg 63
2266 GN  LEIDSCHENDAM
071-5610314
siraterces.[antispam].@rvrijnland.nl

 
 

Social media

Volg ons op: