?   
 
 

ROEIVERENIGING RIJNLAND

 
 
rvr-logo-wit-11-zt-sh-500
 
1-5m-twee-keer-armlengte
 

ROEIVERENIGING
RIJNLAND

 
 
 
 
 

Contributie

Contributie

 

De jaarcontributie is bij vooruitbetaling verschuldigd en wordt begin december geïnd. Bij niet prompte betaling wordt het verschuldigde bedrag met een door het bestuur te bepalen bedrag verhoogd. Eventuele incassokosten komen ten laste van het lid dat deze veroorzaakt.

  • Een lid, dat tevens lid is van een andere roeivereniging en daar langer lid is, zal jaarlijks moeten aangeven dat hij nog steeds van die vereniging lid is, onder vermelding van zijn lidnummer. Een dergelijk lid kan na afloop van het verenigingsjaar bij de penningmeester om restitutie van de KNRB-bijdrage verzoeken.
 

Contributie 2021

Seniorlid 18 jaar en ouder € 349
Jeugdlid 12 t/m 17 jaar € 267
Leeftijd op 1 jan 2021
  • Het bestuur kan op grond van buitengewone omstandigheden op een daartoe strekkend verzoek aan een lid gedurende een periode van een verenigingsjaar een korting op de jaarcontributie toekennen, die maximaal de helft bedraagt van de jaarcontributie voor senior leden. Van een buitengewone omstandigheid is slechts sprake indien een lid in het betreffende verenigingsjaar geen gebruik maakt van het botenmateriaal.

Nieuwe leden

Nieuwe leden betalen de jaarcontributie naar evenredigheid van het aantal resterende maanden (incl. de maand waarin het lidmaatschap start). Daarnaast is eenmalig €50 entreegeld verschuldigd met uitzondering van proefleden, oudleden en zij die de introductiecursus hebben gedaan.

Proeflidmaatschap

Het proeflidmaatschap start vanaf de eerste les van de introductiecursus, kost €100, duurt 12 weken en wordt daarna omgezet in een jaarlidmaatschap tenzij je binnen de proeftijd opzegt bij de ledenadministratie. Je betaalt contributie naar evenredigheid van het aantal resterende maanden (incl. de maand waarin het proeflidmaatschap is gestart). De kosten van het proeflidmaatschap worden daarbij in mindering gebracht. Er is géén entreegeld verschuldigd 

Factuur

De factuur wordt per e-mail verzonden en is ook beschikbaar in je account.

Persoonsgegevens

Je kunt je eigen gegevens (adres, telefoon enz.) wijzigen via je eigen account op deze website. Jouw wijzigingen worden direct verwerkt in de ledenadministratie. Hier vindt je ook je KNRB-nummer en je MyFleet gebruikersnaam met wachtwoord.

Sport & Cultuurkaart

Heb je een Sport & Cultuurkaart van de gemeente Leidschendam - ­Voorburg, dan kun je het roeien bij ons gratis proberen. Zie: https://www.senw-lv.nl/sportencultuurkaart/. Neem voor een lesafspraak contact op met vnosirassimmoc.[antispam].@rvrijnland.nl 


 
 
rvr-logo-geel-500

Contact

Recreatiegebied Vlietland
Oostvlietweg 63
2266 GN  LEIDSCHENDAM
071-5610314
siraterces.[antispam].@rvrijnland.nl

 

Nieuwsbrief

Meld je hier aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief. Afmelden kan via de link in de nieuwsbrief. 

 
 
 
 

© 2021 RV Rijnland

 
 

Laatst bijgewerkt op 25 juli 2021