?   
 
 

ROEIVERENIGING RIJNLAND

 
 
rvr-logo-wit-11-zt-sh-500
 
1-5m-twee-keer-armlengte
 

ROEIVERENIGING
RIJNLAND

 
 
 
 
 

Contributie

Contributie

 

De jaarcontributie is bij vooruitbetaling verschuldigd en wordt begin december geïnd. Bij niet prompte betaling wordt het verschuldigde bedrag met een door het bestuur te bepalen bedrag verhoogd. Eventuele incassokosten komen ten laste van het lid dat deze veroorzaakt.

  • Een lid, dat tevens lid is van een andere roeivereniging en daar langer lid is, zal jaarlijks moeten aangeven dat hij nog steeds van die vereniging lid is, onder vermelding van zijn lidnummer. Een dergelijk lid kan na afloop van het verenigingsjaar bij de penningmeester om restitutie van de KNRB-bijdrage verzoeken.

  • Het bestuur kan op grond van buitengewone omstandigheden op een daartoe strekkend verzoek aan een lid gedurende een periode van een verenigingsjaar een korting op de jaarcontributie toekennen, die maximaal de helft bedraagt van de jaarcontributie voor senior leden. Van een buitengewone omstandigheid is slechts sprake indien een lid in het betreffende verenigingsjaar geen gebruik maakt van het botenmateriaal.
 

Contributie 2021

Seniorlid 19 jaar en ouder € 349
Jeugdlid 12 t/m 18 jaar € 267

- leeftijd die gedurende het jaar wordt bereikt

Nieuwe leden

Nieuwe leden betalen de jaarcontributie naar evenredigheid van het aantal resterende maanden (incl. de maand waarin het lidmaatschap start). Daarnaast is eenmalig €50 entreegeld verschuldigd met uitzondering van oud-leden en zij die dit jaar de introductiecursus hebben gevolgd.

Factuur

Facturen worden per e-mail verzonden en zijn beschikbaar in je account.

Wijziging persoonsgegevens

Je kunt je gegevens in de ledenadministratie zélf wijzigen via je account. Hier kun je ook je KNRB nummer en je MyFleet inloggegevens raadplegen.
 
 
rvr-logo-geel-500

Contact

Recreatiegebied Vlietland
Oostvlietweg 63
2266 GN  LEIDSCHENDAM
071-5610314
siraterces.[antispam].@rvrijnland.nl

 

Nieuwsbrief

Meld je hier aan voor de twee wekelijkse nieuwsbrief. Afmelden kan via de link in de nieuwsbrief. 

 
 
 
 

© 2021 RV Rijnland

 
 

Laatst bijgewerkt op 21 januari 2021

 

 

© 2021 RV Rijnland