?   
 

ROEIVERENIGING RIJNLAND

 
 
rvr-logo-wit-11-zt-sh-500
 
Kom roeien - geel

 

ROEIVERENIGING
RIJNLAND

 

 
 

 Inloggen   

 
 

Contributie

 
2019 Rijnland
contributie
KNRB
toeslag
Totaal
Seniorlid 19 jaar en ouder € 302,55 € 37,45 € 340
Jeugdlid 12 t/m 18 jaar € 238,96 € 21,04 € 260

* bepalend is de leeftijd die je in het verenigingsjaar bereikt.

Het lidmaatschap geldt voor een kalenderjaar en wordt jaarlijks automatisch verlengd. De contributie bestaat uit onze eigen contributie aangevuld met een KNRB toeslag. Het totaal is bij vooruitbetaling verschuldigd en wordt in december geïnd. Zie ook onze statuten, het huishoudelijk reglement en onze privacyverklaring. Deze zijn beschikbaar in de bibliotheek.

KNRB

De Koninklijke Nederlandsche Roeibond (KNRB) is de overkoepelende organisatie van alle roeiverenigingen in Nederland en zet zich in op het gebied van accommodatie, roeiwater, opleidingen en promotie van de roeisport. Daarnaast behartigen ze de belangen van de topsport ten behoeve van uitzendingen naar onder andere WK’s en Olympische Spelen.

Ook onze vereniging is lid en betaald per verenigingslid KNRB contributieEen lid, dat tevens lid is van een andere roeivereniging en daar langer lid is, zal jaarlijks moeten aangeven dat hij nog steeds van die vereniging lid is, onder vermelding van zijn lidnummer. Een dergelijk lid kan na afloop van het verenigingsjaar bij de penningmeester om restitutie van de KNRB-toeslag verzoeken. 

Nieuwe leden

Nieuwe leden zijn contributie verschuldigd vanaf de eerste dag van de maand waarin zij lid worden. De Rijnland contributie wordt naar evenredigheid bepaald op basis van het aantal resterende maanden, aangevuld met de KNRB toeslag en het entreegeld (€50). Start je lidmaatschap na 1 oktober, dan is er geen KNRB bijdrage voor het resterende jaar verschuldigd. Oud-leden en zij die onlangs de introductiecursus hebben afgerond (< 90 dagen) hoeven géén entreegeld te betalen.

Korting

Het bestuur kan op grond van buitengewone omstandigheden op een daartoe strekkend verzoek aan een lid gedurende een periode van een verenigingsjaar een korting op de contributie toekennen, die maximaal de helft bedraagt van de contributie van leden van 19 jaar en ouder. Van een buitengewone omstandigheid is slechts sprake indien een lid in het betreffende verenigingsjaar geen gebruik maakt van het botenmateriaal en voor jeugdleden die aan het eind van hun schoolperiode naar elders verhuizen.

Opzeggen

Je kunt het jaarlidmaatschap het hele jaar, t/m 30 november, opzeggen. Het lidmaatschap stopt dan per 31 december. Bij opzegging gedurende het jaar blijft de volledige jaarcontributie verschuldigd, je krijgt dus géén geld terug. Opzeggen kan -uitsluitend schriftelijk of per e-mail- bij de ledenadministratie, onder vermelding van je naam: eitartsinimdanedel.[antispam].@rvrijnland.nl. Graag vernemen wij de reden waarom je het lidmaatschap wilt opzeggen.

Let op!
Opzeggen ná 30 november betekent dat het lidmaatschap en betalingsplicht nog het hele volgende kalenderjaar doorloopt!


Ook wanneer het lidmaatschap in de loop van het jaar stopt blijft de jaarlijkse contributie verschuldigd. De opzegging is pas geldig na ontvangst van een bevestiging van de ledenadministratie. Ontvangt je deze niet binnen twee weken, informeer dan of je opzegging wel door de ledenadministratie is ontvangen.

Donateur

Als je de vereniging een warm hart toedraagt en onze activiteiten wilt steunen, dan kun je je opgeven als donateur bij de eitartsinimdanedel.[antispam].@rvrijnland.nl. Je wordt donateur voor een bedrag van minimaal 25 euro per jaar. Je mag natuurlijk ook een éénmalige bijdrage storten op ons rekeningnummer NL07 INGB 0000 7056 66 t.n.v. Roeivereniging Rijnland onder vermelding van donatie.

 

Sportstrippenkaart

Lidmaatschap - sportstrippenkaart

Heb je een sportstrippenkaart Leidschendam - ­Voorburg, dan kun je het roeien bij ons gratis proberen. Neem voor een lesafspraak contact op met de commissaris opleiden en binding.

 
 
riemen
 
 
rvr-logo-geel-500

Contact

Recreatiegebied Vlietland
Oostvlietweg 63
2266 GN  LEIDSCHENDAM
071-5610314
siraterces.[antispam].@rvrijnland.nl

 
 
 

© 2019 RV Rijnland

 
 

Laatst bijgewerkt op 23 maart 2019

 

 

© 2019 RV Rijnland