Vergeten?   
 

ROEIVERENIGING RIJNLAND

 
 
Wordlid2 93x100

ROEIVERENIGING RIJNLAND

 
 
 

 Inloggen   

 

Contributie 2017

 
 

Je bent contributie verschuldigd vanaf de 1e dag van de maand waarin je lid wordt. Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Je kunt het lidmaatschap aan het eind van het jaar beëindigen met een minimale opzegtermijn van vier weken. Als je wilt opzeggen, doe dat dan vóór 1 december van dit jaar. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het jaar eindigt blijft de jaarlijkse bijdrage verschuldigd. De contributie wordt jaarlijks aangepast volgens de prijsindex van het CBS en is inclusief de KNRB contributie (seniorleden € 37, jeugdleden € 21). Wil je meer weten, lees dan onze statuten en het huishoudelijk reglement, beschikbaar in de bibliotheek.

 

Introductie

Introductiecursus 22 jaar en ouder, 8 lessen van ± 1,5u eenmalig € 100
Snuffelperiode  aangepast roeien proeflidmaatschap van 3 maanden, voor mensen met een fysieke beperking eenmalig €   50

Lidmaatschap

Entreegeld  * eenmalig €   50
Lidmaatschap  22 jaar en ouder jaarlijks € 329
Jeugdlidmaatschap 12 t/m 21 jaar jaarlijks € 251

*Niet voor oudleden en niet voor diegene die de introductiecursus hebben gevolgd en binnen 3 maanden lid willen worden

Overig

Buitengewoon lidmaatschap alleen met toestemming bestuur jaarlijks € 170
Donateur  vanaf jaarlijks    25

Donateur

Als je de vereniging een warm hart toedraagt en onze activiteiten wilt steunen, dan kun je je opgeven als donateur bij de eitartsinimdanedel.[antispam].@rvrijnland.nl. Je wordt donateur voor een bedrag van minimaal 25 euro per jaar. Je mag natuurlijk ook een éénmalige bijdrage storten op ons rekeningnummer NL07 INGB 0000 7056 66 t.n.v. Roeivereniging Rijnland onder vermelding van donatie.

 
 
 
Logo Rijnland geel transparant
 

Contact

Recreatiegebied Vlietland
Oostvlietweg 63
2266 GN  LEIDSCHENDAM
071-5610314
siraterces.[antispam].@rvrijnland.nl

 
 

Social media

Volg ons op:

 
    Vergeten?