?   
 

ROEIVERENIGING RIJNLAND

 
 
rvr-logo-wit-11-zt-sh-500
 
kom-roeien-geel

 

ROEIVERENIGING
RIJNLAND

 

 
 

 Inloggen   

 
 
 

Contributie

2018

 
 

Het lidmaatschap geldt voor een heel kalenderjaar en wordt jaarlijks stilzwijgend op 1 januari verlengd. De contributie wordt jaarlijks geïnd en is bij vooruitbetaling verschuldigd. Nieuwe leden betalen éénmalig entreegeld met uitzondering van oudleden en zij die binnen 13 weken na afronding van de introductiecursus besluiten lid te worden. Je bent contributie verschuldigd vanaf de 1dag van de maand waarin je inschrijft als lid. 

Je kunt het lidmaatschap alleen aan het eind van het jaar beëindigen met een minimale opzegtermijn van vier weken. Als je wilt opzeggen, doe je dit vóór 1 december van het lopende jaar, voor het volgend kalenderjaar. Bij opzegging blijft de volledige jaarcontributie over het lopende jaar verschuldigd. Er vindt géén restitutie plaats. 

De verenigingscontributie wordt jaarlijks aangepast volgens de prijsindex van het CBS en verhoogd met een jaarlijkse opslag wegens de bijdrage welke door Rijnland wordt gevorderd uit hoofde van haar toetreding tot de KNRB.

Voor meer informatie wordt verwezen naar onze statuten en huishoudelijk reglement, beschikbaar in de bibliotheek. De contributie moet worden overgemaakt op rekeningnummer NL07 INGB 0000 7056 66 t.n.v. Roeivereniging Rijnland te Leidschendam.

Wij zijn Ooievaarspas aanbieder

We vinden als vereniging dat iedereen moet kunnen sporten. Ook mensen voor wie dat moeilijk is, zoals mensen met een laag inkomen. Wij bieden in samenwerking met de gemeente Leidschendam-Voorburg die mensen met een laag inkomen de mogelijkheid om met bijna 50% korting lid te worden van onze sportvereniging. Dit kan met de Ooievaarspas. De Ooievaarspas is aan te vragen via: https://www.lv.nl/ooievaarspas

Introductie (geen lid)

Introductiecursus 18 jaar en ouder *, 8 lessen van ± 1,5u eenmalig € 100
Snuffelperiode  aangepast roeien proefperiode van 13 weken, voor mensen met een fysieke beperking eenmalig €   50

Lidmaatschap

Entreegeld m.u.v. oudleden en zij die binnen 13 weken na de introductiecursus lid worden eenmalig €   50
Lidmaatschap senioren 18 jaar en ouder * jaarlijks € 334
Lidmaatschap jeugd 12 t/m 17 jaar * jaarlijks € 255

* Inclusief de KNRB bijdrage en op basis van de leeftijd op de peildatum (1 jan 2018)

Donateur

Als je de vereniging een warm hart toedraagt en onze activiteiten wilt steunen, dan kun je je opgeven als donateur bij de eitartsinimdanedel.[antispam].@rvrijnland.nl. Je wordt donateur voor een bedrag van minimaal 25 euro per jaar. Je mag natuurlijk ook een éénmalige bijdrage storten op ons rekeningnummer NL07 INGB 0000 7056 66 t.n.v. Roeivereniging Rijnland onder vermelding van donatie.

 
 
rvr-logo-geel-500

Contact

Recreatiegebied Vlietland
Oostvlietweg 63
2266 GN  LEIDSCHENDAM
071-5610314
siraterces.[antispam].@rvrijnland.nl

 
 
 

Laatst bijgewerkt op 26 maart 2018