?   
 

ROEIVERENIGING RIJNLAND

 
 
rvr-logo-wit-11-zt-sh-500
 
kom-roeien-geel

 

ROEIVERENIGING
RIJNLAND

 

 
 

 Inloggen   

 
 
 

Opzeggen

 
Lidmaatschap - opzeggen

Wanneer kan je opzeggen?

Het lidmaatschap van Roeivereniging Rijnland is een jaarlidmaatschap. Je kunt gedurende het jaar tot 1 december opzeggen. Je blijft dan nog lid tot 31 december tenzij je wil dat het eerder stopt. Ook wanneer het lidmaatschap in de loop van het jaar stopt, blijft desalniettemin de jaarlijkse contributie verschuldigd. Opzegging ná 30 november betekent automatisch dat je lidmaatschap en betalingsplicht nog het hele volgende kalenderjaar doorloopt!

Hoe kan je opzeggen?

Leden kunnen (na inloggen) via deze knop opzeggen

Opzeggen lidmaatschap

Krijg ik nog geld terug?

Nee. Het lidmaatschap bij Rijnland is een jaarlidmaatschap. Het bestuur kan echter op grond van buitengewone omstandigheden op een daartoe strekkend verzoek aan een lid een korting op de jaarcontributie toekennen, die maximaal drievijfde deel van de verenigingscontributie van leden van achttien jaar en ouder bedraagt. De verplichte KNRB bijdrage blijft echter volledig verschuldigd.

Donateur worden?

Als je de vereniging een warm hart toedraagt en onze activiteiten wilt blijven steunen, dan kun je dat doorgeven aan de eitartsinimdanedel.[antispam].@rvrijnland.nl. Je wordt donateur voor een bedrag van minimaal € 25 per jaar. Je mag natuurlijk ook een éénmalige bijdrage storten op onze rekening NL07 INGB 0000 7056 66 t.n.v. Roeivereniging Rijnland onder vermelding van donatie.

 
 
 
rvr-logo-geel-500

Contact

Recreatiegebied Vlietland
Oostvlietweg 63
2266 GN  LEIDSCHENDAM
071-5610314
siraterces.[antispam].@rvrijnland.nl

 
 
 

Laatst bijgewerkt op 20 juli 2018