?   
 

ROEIVERENIGING RIJNLAND

 
 
rvr-logo-wit-11-zt-sh-500
 
kom-roeien-geel

 

ROEIVERENIGING
RIJNLAND

 

 
 

 Inloggen   

 
 
 

Opzeggen

 
Lidmaatschap - opzeggen

Wanneer kan je opzeggen?

Het lidmaatschap van Roeivereniging Rijnland is een jaarlidmaatschap. Je kunt gedurende het jaar tot 1 december opzeggen. Je blijft dan nog lid tot 31 december tenzij je wil dat het eerder stopt. Ook wanneer het lidmaatschap in de loop van het jaar stopt, blijft desalniettemin de jaarlijkse contributie verschuldigd.

Hoe kan je opzeggen?

Stuur een e-mail naar eitartsinimdanedel.[antispam].@rvrijnland.nl of gebruik de knop op deze pagina. Geef daarbij aan wat de reden van opzegging is. Je opzegging is pas rechtsgeldig nadat je van de ledenadministratie per email een 'opzegbevestiging lidmaatschap' hebt ontvangen. Als je die  na een week nog niet hebt, informeer dan of je opzegging door de ledenadministratie is ontvangen.

Krijg ik nog geld terug?

Nee. Het lidmaatschap bij Rijnland is een jaarlidmaatschap. Daarbij blijft de volledige jaarcontributie verschuldigd. Er vindt dus géén restitutie plaats. 

Het bestuur kan op grond van buitengewone omstandigheden op een daartoe strekkend verzoek aan een lid een korting op de jaarcontributie toekennen, die maximaal drievijfde deel van de verenigingscontributie van leden van achttien jaar en ouder bedraagt. Dit geldt niet voor de verplichte KNRB bijdrage. Deze blijft volledig verschuldigd.

Donateur worden?

Als je de vereniging een warm hart toedraagt en onze activiteiten wilt blijven steunen, dan kun je dat doorgeven aan de eitartsinimdanedel.[antispam].@rvrijnland.nl. Je wordt donateur voor een bedrag van minimaal € 25 per jaar. Je mag natuurlijk ook een éénmalige bijdrage storten op onze rekening NL07 INGB 0000 7056 66 t.n.v. Roeivereniging Rijnland onder vermelding van donatie.

Let op!
Opzegging ná 30 november betekent automatisch dat je lidmaatschap en betalingsplicht nog het hele volgende kalenderjaar doorloopt!

 
 
 
rvr-logo-geel-500

Contact

Recreatiegebied Vlietland
Oostvlietweg 63
2266 GN  LEIDSCHENDAM
071-5610314
siraterces.[antispam].@rvrijnland.nl

 
 
 

Laatst bijgewerkt op 8 april 2018