Vergeten?   
 
 

ROEIVERENIGING RIJNLAND

 
 

ROEIVERENIGING
RIJNLAND

 

 
 
 
 
 

Toewijzing ongestuurde vieren

Geplaatst op 10-03-2021  -  Categorie: Bericht  -  Auteur: Willeke van der Weide

We mogen vanaf 16 maart weer met vier personen roeien! Dat maakt dat onderstaand bericht, wat al in december door het bestuur geaccordeerd is, eindelijk actueel wordt!

Beleid ongestuurde vieren

Al geruime tijd is er discussie binnen en tussen wedstrijdroeiers over de ongestuurde vieren en hoe we die toewijzen c.q. opriggeren. Onderstaand beleid is opgesteld op basis van input van de roeiers en andere betrokkenen, besproken in de Technische Adviescommissie en vastgesteld in de bestuursvergadering van maandag 14 december 2020. Het doel is dat we in de (nabije) toekomst uitgangspunten hebben voor de toewijzing. We houden ons als bestuur het recht voor om dit beleid te wijzigen bij gewijzigde omstandigheden (zoals ledenbestand, behoefte aan soort wedstrijdboten, ruimte in de loods, etc).

Het gaat op dit moment om de volgende boten:

 • Boordvieren - Peter van Gessel, Van Gijn en De Vrind
 • Hoornwijck en Middelgeest (beiden zijn scullgerigged; boordriggers zijn aanwezig)

Met daarbij de volgende riemen (deels nog uit te voeren):

 • Peter van Gessel – geschonken riemen van familie Peters
 • Middelgeest – mogelijk aanschaf 4 scullriemen in 2021
 • Hoornwijck/Middelgeest voor 1 km wedstrijden indien boordgeriggerd – revisie van boordriemen van de Rijnland

 

Historie 

Botenplan 2019

Momenteel is er slechts een 4x/- geschikt voor het roeien van 4x en 4- wedstrijden: de Hoornwijck, gebouwd voor roeiers met gemiddeld gewicht van 85kg. Dit is onvoldoende waardoor jaarlijks wedstrijdvieren gehuurd worden voor training en wedstrijden. Voorgesteld wordt om een 4x/- voor 60-80kg gemiddeld roeiersgewicht plus 4 boordriemen te kopen. Het bijbehorende voorstel is om, gezien de gewichten van de huidige 4x/4- wedstrijdroeiers deze nieuwe boot in principe te bestemmen voor scullers en de Hoornwijck voor boordroeiers. Voor het botenplan 2019 is uitgegaan van een nieuwe Fillippi 4x/-. Echter gezien goede roeiervaringen met een vergelijkbare Swift 4x/- en gezien de circa €11.000 lagere prijs wordt aanbevolen deze optie nader te onderzoeken m.b.t. roeiervaring en bootstijfheid.

Botenplan 2020

Voor 2019 is een nieuwe Filippi 4x/- begroot en recent aangeschaft. Door de aanschaf van deze nieuwe combi-vier ( met scull-en boordriggers) kan de zwaardere Hoornwijk ook als 4- gebruikt worden. Deze 4- en andere 4+’s hebben geen eigen boordriemen. Met name bij de najaarswedstrijden Tromp, Novembervieren en KVW ontstaat een tekort doordat ook meerdere scullboten omgeriggerd worden tot 4+. Zoals de ‘Duivenvoorde’, de ‘Berbice’ en ‘Veel Gevaer’. Riemen van achten zijn dan niet beschikbaar of niet passend. Acht nieuwe boordriemen kunnen later ook gebruikt worden voor de nog aan te schaffen acht.

 

Situatie zonder 1-km wedstrijden

 • Op dit moment zijn er 5 ongestuurde vieren beschikbaar. Er is discussie over het afstoten van de Van Gijn en de Vrind. Zolang er geen gebrek aan ruimte is in de loods zullen beide boten voor Rijnland behouden blijven.
 • Van Gijn en de Vrind: deze boten zijn vrij afschrijfbaar voor ploegen die een stuur hebben met ervaring. Hiervoor is een lijst beschikbaar van mensen die dit mogen. Als er een ervaren stuur is, kunnen deze boten zonder coach aan de kant uitgaan. Zo niet, dan kan er met een coach aan de kant een stuurman ‘opgeleid’ en begeleid worden vanaf de kant
 • De Hoornwijck en de Middelgeest blijven scullgeriggerd zolang er geen 1-km wedstrijden geroeid worden.
 • De toewijzing van ploegen voor de Peter van Gessel, Hoornwijck en Middelgeest gebeurt naar gewicht, snelheid, kwaliteit en trainingstijden.
 • De Middelgeest wordt afgesteld voor de lichtere ploegen. Riemen vooralsnog van de Berbice

Peter van Gessel - toegewezen aan veteranenheren van de G8 en H8. In alle samenstellingen zolang de stuurman ervaren is.  

Hoornwijck en Middelgeest

Het uitgangspunt is om beide boten evenredig te gebruiken. Als er in 2021 weer opgestart kan worden, en dit wederom met maximaal 4 personen mag, zal de druk op de ongestuurde vieren groot zijn. Het voorstel is als volgt:

 • Hoornwijck:, ploeg Joke Korevaar, ploeg G8/H8, ploeg Saskia de Vlas, ploeg Hedi (zaterdag), ploeg Ad Dubbeldam (indien van toepassing)
 • Middelgeest: ploeg Els Lindeboom, ploeg Evelien Korving, ploeg Kees de Bruijn

Voor deze boten geldt: ervaren stuur, altijd met een coach aan de kant. En uiteraard in goed overleg met elkaar komen tot een afstemming in trainingstijden.

Overige aanvragen voor het roeien in een ongestuurde vier worden ingediend bij de wedstrijdcommissaris. In principe komen deze ploegen in aanmerking om in de Hoornwijck te roeien, mits er een ervaren stuur (St4 en B3-diploma) is. Zo niet, dan kan iemand die daar de kwaliteiten voor heeft opgeleid worden.

Indien er veel ploegen in de Hoornwijck willen roeien wordt opnieuw gekeken naar bovengenoemde indeling. Er kan dan een ploeg doorstromen naar de Middelgeest. Uitgangspunt daarbij is dat dat de lichtere/snelste ploeg is en passend is qua trainingstijden.

 

Situatie (ter voorbereiding op) 1-km wedstrijden

Uiteraard hopen we allemaal dat er in 2021 weer getraind kan worden voor de 1-km wedstrijden. De Middelgeest is aangeschaft omdat in het verleden een extra boot gehuurd moest worden voor de FISA Masters. We bevinden ons nu in de luxe situatie dat er 3 boten geschikt zijn voor de 1-km-wedstrijden: De Peter van Gessel (80-90kg, boord), de Hoornwijck (72-85kg) en de Middelgeest (70-85kg). Er zullen naar verwachting een aantal boordroeiende herenploegen en een aantal scullroeiende dames- en herenploegen zijn die aan 1-km-wedstrijden willen deelnemen. Iedere ploeg wil uiteraard de best passende boot tot zijn of haar beschikking hebben. Ieder jaar zal de situatie qua starttijden anders zijn, en is op voorhand niet te zeggen wat de meest optimale indeling is. Het is wel mogelijk om een aantal uitgangspunten te formuleren die steeds gebruikt kunnen worden bij de toewijzing.

 1. Alle drie de boten kunnen in principe mee naar de FISA Masters of een andere 1-km wedstrijd, tenzij het aantal ploegen dusdanig gering is dat (inclusief het gedeeld gebruik van boten) twee boten volstaan. Of dat er wegens ruimtegebrek op de botenwagen slechts plaats is voor 2 ongestuurde vieren. Voor een optimale keuze welke 2 boten dan meegaan zal dit voorgelegd worden aan de betrokken ploegen.
 2. Zowel de Hoornwijck als de Middelgeest zijn inzetbaar als scullgeriggerd en boordgeriggerd. De Peter van Gessel alleen boordgeriggerd. Er is weleens genoemd dat de Hoornwijck minder geschikt is als boordgeriggerde boot. Dit weegt niet mee in de toewijzing, een goed roeiende boordploeg kan in de Hoornwijck roeien.
 3. De Middelgeest is geschikt voor ploegen die lichter zijn dan de Hoornwijck ivm afstelling en omvang van de boot. De range van beide gewichtsklassen van deze boten is wel zodanig dat er veel ploegen in kunnen roeien.
 4. Het kan voorkomen dat ploegen tegelijkertijd moeten starten, of in ieder geval zodanig dicht op elkaar dat een bepaalde boot niet gedeeld kan worden. De snelst roeiende ploeg (waarbij een sparsessie kan dienen als scheidsrechter indien nodig, met gecorrigeerde tijden naar leeftijd en geslacht) start dan in principe in de voorkeursboot.
 5. Als kan worden voorkomen dat een boot in de wedstrijd omgeriggerd moet worden, dan heeft dat de voorkeur.
 6. Gedurende een periode van 4 weken voorafgaand aan een 1km wedstrijd (DMO, FISA Masters, EUROmasters) is een boot ofwel scullgeriggerd ofwel boordgeriggerd.
 7. Naar verwachting zijn scullroeiende ploegen (dames, heren) lichter dan boordroeiende ploegen (veelal heren). Bij gelijke kwaliteit/snelheid van de ploegen geldt dan: Omdat de Middelgeest geschikter is voor lichtere ploegen, zal deze boot in de trainingsperiode scullgeriggerd blijven en ook in de wedstrijd ingezet worden als scullvier. Het wedstrijdschema bepaalt of het gewenst is om in de wedstrijd de Middelgeest voor een bepaalde start om te riggeren naar een boordvier.
 8. De Hoornwijck wordt in deze periode van 4 weken boordgeriggerd als er ploegen zijn die niet in de Peter van Gessel kunnen starten (vanwege gewicht of startschema).
 9. Indien bovenstaande uitgangspunten niet aan de orde zijn (dus bijvoorbeeld meer/betere lichtere ploegen die boordroeien dan scullroeien) dan wordt de indeling aangepast.

Willeke van der Weide

noot: dit beleidsstuk is ook te vinden in de ledenbibliotheek onder de rubriek wedstrijdroeien.

 

deel dit bericht


 

Plaats een reactie

Inloggen om een reactie te plaatsen.


Er zijn nog geen reacties geplaatst
 
 
 
 
 
 
rvr-logo-geel-500

Contact

Recreatiegebied Vlietland
Oostvlietweg 63
2266 GN  LEIDSCHENDAM
071-5610314
siraterces.[antispam].@rvrijnland.nl

 

Nieuwsbrief

Meld je hier aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief. Afmelden kan via de link in de nieuwsbrief. 

 
 
 
 

© 2024 RV Rijnland

 
 

Laatst bijgewerkt op 29 september 2023