Vergeten?   
 

ROEIVERENIGING RIJNLAND

 
 
Wordlid2 93x100

ROEIVERENIGING RIJNLAND

 
 
 

 Inloggen   

 
 

Vanaf augustus weer veel vrachtverkeer over Vlietlandplas en Vliet

Geplaatst op 07-07-2017  -  Categorie: Mededelingen  -  Auteur: Liesbeth van Beemen

In verband met de aanleg van het westelijke deel van de N11, beter bekend als de Rijnlandroute, zal de aan- en afvoer van zand tot veel extra vrachtverkeer leiden. Dit duurt tot 2022 en gebeurt via de Ophaalbrug die toegang geeft tot de Vlietlandplas. De aan- en afvoer van het benodigde zand (500.000 m3) vindt plaats via een terminal bij het klimeiland aan de oostelijke oever van de recreatieplas.

In een informatiebijeenkomst gaf aannemerscombinatie Comol5 aan dat het om ca. 10 vaarbewegingen per dag zal gaan. Men heeft toegezegd dat de boten de plas recht over zullen steken en Comol5 wil meedenken over het vergroten van de veiligheid, bijvoorbeeld door rode waarschuwingslichten te plaatsen bij de doorgang naar de plas.

Er komt een informatiecentrum bij het voormalige tankstation van de A4.

De grote boten die de ophaalbrug (voormalige Baileybrug) passeren kunnen gevaarlijke situaties voor de roeiers opleveren. Deze binnenvaartschepen hebben voorrang op alle recreatievaart dus ook op roeiboten en liggen bij het maken van de bocht naar de ophaalbrug vrijwel dwars op de Vliet.

GEEF ZE ALLE RUIMTE EN HOUD GEPASTE AFSTAND!

Op de veiligheidspagina van de site wordt hier al voor gewaarschuwd. We geven de tekst en situatieschets nogmaals weer:

Ophaalbrug Vlietlandplas

Regelmatig varen schepen met bagger door deze ophaalbrug. Bij het draaien vanuit het bruggetje hebben ze de hele kolk nodig aan de Vliet-kant en de hele breedte van de Vliet. De enige veilige plekken voor een roeiboot staan op het plaatje hieronder aangegeven. Ga dus nooit aan de Voorschotense kant van de Vliet liggen in afwachting van een vrije doorvaart en blijf goed ver weg uit de kolk als er een baggerboot aankomt vanaf Vlietland.

Veiligheid - ophaalbrug

Namens het bestuur,

Liesbeth van Beemen
Roeicommissaris Veiligheid  


 
 
 
 
 
Logo Rijnland geel transparant
 

Contact

Recreatiegebied Vlietland
Oostvlietweg 63
2266 GN  LEIDSCHENDAM
071-5610314
siraterces.[antispam].@rvrijnland.nl

 
 

Social media

Volg ons op:

 
    Vergeten?